10. marts 2016

Hørning sogns menighedsråd                     Hørning den 26. februar 2016

Menighedsrådsmøde torsdag den 10. marts 2016

 Dagsorden:

1.Velkomst og underskrivelse af protokol.

Poula bød velkommen og protokol blev underskrevet

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Regnskabsafslutning 2015. Christian Kirk kommer og gennemgår regnskabet med os.

Christian Kirk gennemgik regnskabet

  1. Regnskab godkendt og underskrevet.

Godkendt og underskrevet

Hørning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60865418, Regnskab 2015, Afleveret d. 02-03-2016 10:00

  1. Sogneturen i år, det er os der skal arrangere. Gode forslag modtages gerne.

Vi undersøger middag på Sostrup slot, først i september 2016

  1. Må Poula hente nogen uden for menighedsrådet til posten i aktivitetsudvalget.

Der gives tilladelse til dette

  1. Stof til kirkebladet.

Vi skriver noget om menighedsrådsvalget til november 2016

  1. Eventuelt.

Murermester Hans Ulrik Jensen, Auning kontaktes for at bese fugtskader i tårnrummet.

Provstesyn i foråret, afventer dato