Kirkegårdsbestyrelsesmøde 11. oktober 2016

11/10-16

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.      

Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober i Essenbæk Sognehus.

Afbud: Poula Kristensen

Referat.

 

  1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

 

  1. Orientering om arbejdet på kirkegårdene v. ledende graver Ann Britt Møller.

Hække er klippet på alle 3 kirkegårde. I Årslev og Hørning var der hyret hjælp udefra. Medarbejderne klippede selv i Essenbæk.

Diget i Essenbæk er gjort klar til beplantning.

Grandækning starter i uge 42, der startes på Hørning kirkegård.

 

  1. Personalesituationen v. kontaktperson Tove Wraa.

En medarbejder er ansat i grandækning perioden. Med start i uge 42, på 37 timer.

Erna Rasmussen og Ole Rygaard supplerer hinanden, med henholdsvis 25 timer og 15 timer. Indtil Ole Rygaard er på fuld tid igen.

Ledende graver har set på medarbejder situationen, og mener at der mangler en medarbejder ca. 6 md. om året, med en arbejdstid på 37 timer pr. uge.

De har svært ved at nå, det de skal.

 

 

  1. Nye ansættelsesbeviser ved dannelse af fælles menighedsråd pr. 27/11 – 16. v. Tove Wraa.

Lisa Kolding fra stiftet er kontaktet, og der skal laves et tillæg til medarbejdernes ansættelse. Ansættelses myndighed ændrer sig til det Fælles menighedsråd pr. 27/11-16. Ansættelsen er den samme og vilkårene ændrer sig ikke.

 

  1. Som følge af dannelse af fælles menighedsråd ophører kirkegårdsbestyrelsen pr. 27/11 – 16.

Poul Nielsen takkede for godt samarbejde i bestyrelsen.

 

  1. Eventuelt. Intet

 

referent Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen

Poul Nielsen