13. november 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. november 2018 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, kirke- og kulturmedarbejder Anne Sofie Blixt Nielsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 16. oktober 2018.

Ingen bemærkninger.

 1. Forslag til Virring menighedsråds mødeaktivitet i 2019 (bilag vedlagt).

Liste over mødeaktivitet 2019 blev godkendt.

 1. Status på udbygning af graverhus v/ Kurt S.

Kurt Schneider prøver at få provsten til at komme for at se på forholdene.

 1. Godkendelse af samarbejdsaftale om etablering af omfordelingspulje (se kopi).

Samarbejdsaftalen blev godkendt.

 1. Godkendelse af samarbejdsaftale om etablering af en fælles anlægspulje (se kopi).

Samarbejdsaftalen blev godkendt.

 1.    Valg af formand jf. § 8 stk. 1.

Jens Ole Johansen

 1.    Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2.

Kurt Schneider.

 1.    Valg af kirkeværge jf. § 10 stk. 1.

Brenda Thorup

 1. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2.

Jens Erik Frisk Nielsen

 1. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4.

Lars Torstensson

 1. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5.

Kurt Schneider.

 1. Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8.

Jens Pedersen

 1. Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 stk. 9.

Kurt Schneider

 1. Valg til stående udvalg.

Kirke- og kirkegårdsudvalg: hele menighedsrådet.

Præstegårdsudvalg: Jens Erik Nielsen

 1. Valg til øvrige udvalg.

IT-området: Lars Torstensson

Det fælles Aktivitetsudvalg: Lars Torstensson, Brenda Thorup.

Udvalget konstituerer sig selv.

Forretningsudvalget: Jens Ole Johansen, Jens Erik Nielsen

Forretningsudvalget bør efter Virrings opfattelse være et mellemled mellem de to menighedsråd og ikke mellem sognene.

 

 1. Meddelelser fra præsterne mfl.

–          Præstepraktikant Marike er startet igen

–          Gospeldag for konfirmanderne i sidste uge

–          Anne Sofie Blixt Nielsen er startet som kirke- og kulturmedarbejder. Hun præsenterede sig selv og sin stilling.

 1. Evt.

Der er ikke sendt rykkere ud længe.

Søren Peter Villadsen                               Jens Ole Johansen                 Jens Erik F. Nielsen

Kurt Schneider                                        Brenda Thorup                         Lars Torstensson

Referent: Lars Torstensson