14. februar 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen (SPV), Jens Ole Johansen (JOJ), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT).

Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.                      Dagsorden godkendt.
 1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 16. november 2016.

Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af årsregnskab for 2016 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Udkast til årsregnskab for 2016 blev gennemgået og kommenteret af Christian Kirk.

Menighedsrådet godkendte udkastet.

Det endelige regnskab forelægges på næste møde.

 1. Vore præster har følgende ønsker:

Forslag 1:

At benytte liturgiske bøger ifm. Gudstjenester og kirkelige handlinger mv. i Virring Kirke:

Tillæg til alterbogen

Gudstjenestens bønner 1+2

Kollekter og bønner af Holger Lissner

Forslag 2:

Indkøb af alternative børnebibler ved dåb

Forslag 3:

Til brug ifm. dåbssamtaler ønskes indkøb af Nina Tanges ” Barnedåb. Forældrenes bog”

Forslagene blev motiverede af Søren Peter Villadsen.

Menighedsrådet godkendte præsternes ønsker vedr. alle tre forslag.

 1. Status for renovering af stoleværk m.m.

Arbejdet er stort set afsluttet bortset fra yderdøren, som venter til foråret.

 1. Kloakering ved graverhuset

Kloakeringen er ført op til skel, og vi skal selv føre ledningen over p-pladsen.

JEFN indhenter tilbud på arbejdet.

 1. Asfaltering på P-areal ved graverhuset

JEFN indhenter tilbud på arbejdet.

 1. Mini grandækning i 2017 på Virring Kirkegård v/ Heine

Udsættes til næste møde.

 1. Ansættelse af gravermedhjælper 2017

Udsættes til næste møde.

 1. Indkøb af Ipad /Tablet til graverkontor

Udsættes til næste møde.

Meddelelser fra præsterne.

 • Konfirmandundervisningen er godt i gang.
 • Minikonfirmanderne har haft et godt forløb.
 • Gudstjenesteliste frem til august er næsten på plads.
 • Ferieplanlægningen er også på plads.
 • Rådighedsordningen fortsætter uændret, men der kan bruges vikarer.

 

Søren Peter Villadsen         Jens Ole Johansen               Jens Erik F. Nielsen

 

Brenda Thorup                   Lars Torstensson