17. oktober 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 17. oktober 2017 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.

På dagsordenen var følgende punkter til behandling:

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 1. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 08. august 2017.

Ingen bemærkninger.

 1. Fremlægning af regnskab for 3 kvartal 2017 v/ Christian Kirk og menighedsrådets godkendelse.

Kvartalsrapport for 3. kvartal blev gennemgået. Resultatet ser tilfredsstillende ud.

Kvartalsrapporten blev godkendt.

 1. Menighedsrådets gennemgang og sluttelige godkendelse af årsbudget 2018.

Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, Budget 2018 – endelig afleveret d. 16-10-

Det endelige årsbudget 2018 blev gennemgået af Christian Kirk.

Budgettet blev godkendt.

 1. Menighedsrådets stillingtagen og beslutning til valg af pengeinstitut.

Punktet blev drøftet.

Menighedsrådet fortsætter med Sparekassen Kronjylland.

 1. Menighedsrådets stillingtagen og beslutning af det kommende belægningsarbejde på P-plads.

Arbejdet udsættes til foråret, men rende og huller er lappet.

 1. Stillingtagen til og beslutning om lægmands medvirken til uddeling af nadveren ved præsternes behov for dette.

Dette har menighedsrådets godkendelse.

 1. Forslag om julefrokost sammen med Essenbæk-Årslev-Hørning Menighedsråd for mr. medlemmer med ægtefæller/ledsager.

Forslag den 30.11 umiddelbart efter rådsmøde, der begynder kl. 18.00. Tine Rasmussen og Birte Pedersen, sammen med en fra Virring arrangerer.

Virring vil gerne deltage. Lars Torstensson deltager i arrangementsgruppen.

 1. Ansættelse af sognemedhjælper er udskudt til senere.

          Ansættelse af kirke- og kulturmedhjælper er udskudt til foråret, da man er presset tidsmæssigt pga. ansættelsen af kirketjener.

 1. Meddelelser fra præsterne.

Invitationer udsendt til Alle Helgen-gudstjenester.

Der oprettes 2 hold Babysalmesang.

Kursus i konfirmandundervisning (ILG) og Opstandelse (SPV).

Konfirmanderne er godt i gang.

Reformationsgudstjeneste i Virring d. 19/10.

Lucia-gudstjeneste i Virring 2. søndag i advent.

 1. Evt.

Vi skal finde en løsning, så hjælpegraveren kan undgå for meget besvær med Jobcentret.

 

Inger Lise Gram                                       Søren Peter Villadsen                               Jens Ole Johansen

 

 

Kurt Schneider                                         Jens Erik F. Nielsen                                 Lars Torstensson