18. august 2016

Hørning sogns menighedsråd                                  Menighedsrådsmøde

 Torsdag den 18. august 2016

 

Afbud: Dorthe Thorsgaard

Inger Lise Gram og Ole Rygaard deltog

1.Velkomst og underskrivelse af protokol.

Poula bød velkommen, protokol blev underskrevet

  1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

  1. Godkendelse af revisionsprotokolat for årsregnskab 2015

Revisionsprotokolatet fremlagt og underskrevet

  1. Fremlæggelse af halvårlig regnskabsrapport

Til orientering

  1. Ønske om indkøb af hæve/sænke skrivebord til præstekontoret og sognemedhjælper kontoret.

Menighedsrådet godkendte dette

  1. Mini konfirmand undervisning – den fremtidige ansættelse af undervisningshjælp.

Ansvar og tilsyn er præsternes, der deltager i udvalgte lektioner. Kirkebillen er bestilt til hjælp i 2017 og 2018

  1. Afholdelse af orienteringsmøde vedr. valget.

Orienteringsmødet afholdes den 13. september i Hørninghus kl. 19.00

  1. Orientering om, at Hørning kirke har arvet.

Arven skal bruges til renovering og nyanskaffelser til kirken og kirkens omgivelser

  1. Nyt til kirkebladet

Der skal skrives om valget og det nye menighedsråd

  1. Eventuelt

Orgelbrochurer bliver bestilt ved ”Koncept” og skal sælges til 5 kr. pr stk.

Der bliver indkøbt malebøger og farveblyanter, samt lidt blødt legetøj til brug ved gudstjenester.

Fu eller Kirkegårds bestyrelsen skal tage stilling om de tre kirker skal bruge fælles håndværkere.