18. januar 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                                                  Blad nr. 8.        

Referat fra ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 18. januar kl. 19.00.

Afbud: Inger Lise Gram                                                                     Fraværende:

I mødet deltager Ledende graver Ann Britt Møller, Kirketjener & Sognemedhjælper Lene Mikkelsen og Organist Kirsten Pultz.

Dagsorden.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 2a og 2b.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt.

2a. Stillingtagen til købstilbud til arvesag til Hørning Kirke: Berit Mogensen orienterede. Der er 3 der skal arve, kirken får 40%

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt.

2b Sag om forpagterbolig i Årslev der er blevet klarificeret bevaringsværdig. Jens Højer orienterede om brev til Randers Kommune.

Menighedsrådets beslutning.  Godkendt.

 1. Forslag om at benytte et tillæg til liturgiske bøger, samt nyere bøger om bønnerne ved gudstjenester henhold til udsendt bilag. v/. Søren Peter Villadsen orienterede. Det er disse tre bøger:

Tillæg til alterbogen
Gudstjenestens bønner 1 + 2
Kollekter og bønner af Holger Lissner

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om at indkøbe en eller flere alternative børnebibler i henhold til udsendt bilag. Søren Peter Villadsen orienterede. Derved kan man undgå at samme familie får flere ens børnebibler.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om at indkøbe Nina Tanges ”Barnedåb” Forældrenes bog ihht. udsendt bilag. Søren Peter Villadsen orienterede. Et hæfte der kan udleveres til ved en dåbssamtale.

Menighedsrådets Beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om ændring af dato for fremtidige konfirmationer i Årslev Kirke (2019 og efterfølgende år) Søren Peter Villadsen orienterede.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

Blad nr. 9.

 1. Hvad vil vi de næste 4 år? Input ved Ann Britt Møller, Lene Mikkelsen, og Kirsten Pultz samt alle menighedsrådsmedlemmer. Notat fra dette punkt medsendes dette referat.

Menighedsrådets beslutning.  Der arbejdes videre ved senere møder.                                                           

 1. Kirkeblad Omtalt på sidste møde. Annette Gaardsted uddelte et eksemplar fra Voldum/Rud sogn.

Poul Nielsen omtalte et møde 2. marts kirkefondet i Aarhus, med emnet. Kirkens Kommunikation.

Menighedsrådets beslutning. P.t. Ingen ændring.

 1. Stillingtagen til administrativ hjælp fra Provstiet. Bilag udsendt. Vi ønsker ikke ar deltage.

Menighedsrådets beslutning.   Godkendt.

 1. Vedtægt for Regnskabsfører til godkendelse.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

 1. Godkendelse og underskrifter på Bilag til regnskabsinstruks. Udsendt. De respektive underskriver.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt                                                                                           

 1. Situationsmelding vedr. renovering af Årslev Kirke. Jens Hoyer gav en status, det går planmæssigt. Genåbnes søndag den 5. marts.
 2. Forslag om nedsættelse af Budgetudvalg til forberedelse af budget 2018 (og årene fremover) til menighedsrådets endelige godkendelse på menighedsrådsmødet i maj måned. V. Poul Nielsen. til udvalg: Inger Lise Gram, Poul Nielsen, Jens Højer og Berit Mogensen.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Forslag om årlig gave til Kirkens Korshær eller anden kirkelig, diakonal, frivillig hjælpeorganisation. v/ Jens Hoyer/Poul Nielsen. Der udbetales 3000 kr. pr. år.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt.

 1. Siden sidst v. præsterne, formanden, kassereren, kontaktpersonen, kirkeværgerne, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

Søren Peter Villadsen: Minikonfirmander er i gang, afsluttes med gudstjeneste fredag den 27.1  Konfirmander starter i næste uge. Næste gudstjeneste plan er under udarbejdelse. Der planlægges flere dåbs lørdage.

Poul Nielsen: Orienterede om sagen om søjlerne, sandsynligvis ikke muligt, dog fortsat en mulighed.

Tove Wraa: Medarbejder møde afviklet 17.1., ny medarbejder rep. er valgt: Ole Rygaard.

 

Blad nr. 10.

Annette Gaardsted: Stormskade på forpagter bolig er under reparation.

Mogens Søndergaard: Ny flagstang er opsat.

Berit Mogensen: Urskive og automat ringning er sendt til nationalmuseet, vi afventer.

Kirsten Pultz: Ny aftale med KODA abonnement for vore tre kirker. Finder ud af om det også gælder film.

 1. Tilmelding til Nytårskur den 25. januar. Poul Nielsen tilmelder.
 2. Kommende arrangementer.
 3. februar Sogneaften. Humor som medicin v/Erik Lindsø.
 4. marts Indsamling Folkekirkens Nødhjælp.

Aktivitets udvalget overvejer ændret mødetid. Søren Peter Villadsen undersøger.

 1. Eventuelt.

Berit Mogensen: har fået adgang til postkasse 8516 ( Hørning)- flytter dokumenter til 8215.

Poul Nielsen: takkede Kirsten Pultz for indsatsen og samarbejdet som medarbejderrepræsentant i menighedsrådet.

Ref: Max Munch

 

 

Annette Gaardsted                                                Poul Nielsen                                                              Jens S. Høyer

 

 

Birthe Pedersen                                                      Helle Salling                                                               Tove Wraa

 

 

Berit Mogensen                                                      Henrik Blickfeldt                                                      Tine Rasmussen

 

 

Mogens Søndergaard                     Hanne Jensen                      Søren Peter Villadsen                           Max Munch