18. oktober 2016

Referat af menighedsrådsmøde den 18. oktober 2016 kl. 18.00

 1. Godkende referat fra sidste møde
  1. Referatet blev godkendt
 2. Godkende budget for 2017
  1. Gennemgået og godkendt budget for Årslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18820617, Budget 2017, endelig budget afleveret d. 5-10-2016 kl. 13.04
 3. Restaurering af kirken
  1. Eksisterende klinkegulv for dårligt – udskiftes på opfordring fra arkitekten – med nyt
 4. Konfirmander
  1. Juniorkonfirmandundervisningen foregår i 2017 som i 2016 med køb af ekstern bistand
 5. Forberedende møde om nyt menighedsråd
  1. Drøftet muligheder og ønsker i nyt menighedsråd
 6. Næste møde
  1. Nye menighedsråd den 1. november 2016
 7. Evt.
  1. Ekstra møder holdes i forlængelse af byggemøder