20. april 2016

Årslev den 22. april 2016.

Ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 på Clausholmvej 216.

Referat:

  1. Godkendelse af sidste referat.

Sidste referat godkendt.

  1. Godkende dagsorden.

Dagsorden godkendt.

  1. Godkende den på mødet den 12. april trufne beslutning om dannelse af et fælles menighedsråd for

Essenbæk, Årslev og Hørning sogne.

Oplæg til fælles menighedsråd – godkendt.

  1. Tilrettelæggelse af det vedtagne menighedsmøde onsdag den 11. maj 2016 kl. 19.00 i Årslev forsam –

lingshus. Mødet er for alle folkekirkemedlemmer i Årslev sogn.

Annette redigerer oplæg. Annonce i ”Randers Onsdag”. Annonce sendes rundt på mail.

  1. Eventuelt.

     Intet. 

 

Ref: Poul-Anker