Valgbestyrelsesreferat af 12. juli 2016

Møde i valgbestyrelsen fra Essenbæk Menighedsråd, tirsdag den 12.7.2016, kl. 11.00.

 Valgbestyrelsen består af: Else Holm, Tove Wraa og Max Munch, sidst nævnte blev formand.

Else Holm og Tove Wraa, modtager kandidatlister i perioden 20.9.2016, kl. 19.00 til 27.9.2016, kl. 19.00, Træffes bedst i tidsrummet kl. 19.00 til  20.00.                                                                                     Dette annonceres i fællesannonce fra Randers Søndre Provsti.

Tove Wraa udarbejder en plakat med information om valget, samt at der afholdes orienteringsmøde, med efterfølgende opstillingsmøde, tirsdag dem 13.9.2016, kl. 19.00.  Plakaterne hænges op ca. 1.9., så de alle er oppe inden weekenden 3./4.9.

Forslag til hvervefolder blev diskuteret, Max Munch arbejdere videre med denne, Tove Wraa kommer med en appel om at stille op, samt en kort orientering om arbejdet.  Det er vores plan, at denne folder kan bruges, når vi møder nogle som vi vil opfordre til at stille op til menighedsrådet.

Vi vil gerne have et punkt på menighedsrådsmøde den 18.8, med orientering om valget, herunder evt. ekstra annoncering, ud over den fælles annonce som provstiet står for.

Næste møde aftales senere, vi arbejder videre med ovennævnte og orienteret hinanden via mail.

Ref: Max Munch.

29. juni 2016

Møde i Præstegårdsstuen

 

Møde med kirkearkitekt kl. 9.00 og herefter menighedsrådsmøde.

Gennemgang af indkomne tilbud til renoveringsopgaver ved Årslev kirke + gennemgang af budget. Arkitekten laver nyt budget med evt. besparelser. Jens Høyer sender materialet til provstiudvalget til videre behandling.

 

 

 

Dagsorden 29. juni 2016:

 

 • Godkendelse af dagsorden
 • Dagsorden godkendt
 • Godkendelse af referat
 • Referatet godkendt
 • Godkendelse af annonce til søgning af ny præst
 • Udkast til annonce fremlagt. Udvalget arbejder videre med annoncen
 • Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat til 2015 årsregnskab
 • Revisionsprotokollat til 2015 regnskab godkendt og underskrevet
 • (Murere og stendige)
 • Stendige repareres af Jens Lundgren. Vi indhenter tilbud på reparation af diverse afskalninger af mure.
 • Fælles annonce til valget
 • Vi er med(Birthe giver besked til Hanne Ladefoged)
 • Næste møde
 • Efter behov
 • Påmindelse om udflugt den 10. september

 

 

Ref.Poul-Anker