2017

Virring kirke – St.Bededag,  d. 12. maj
Hørning kirke – St.Bededag, d. 12. maj
Årslev kirke – St.Bededag, d. 12. maj
Essenbæk kirke – 7. a og 7. b – St.Bededag, d. 12 maj
Essenbæk kirke – 7.c. – søndag d. 14. maj