21. april 2016

Hørning sogns menighedsråd                    

Menighedsrådsmøde den 21. april 2016.

Afbud: Dorthe Thorsgaard, Henrik Hansen

 

  1. Velkomst og underskrivelse af protokol

Underskrevet

 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Godkendelse af arbejdet med at sammenlægge Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd.

Der indkaldes til menighedsmøde i Hørninghus onsdag den11. maj kl. 19.00.

Fælles annoncering i Randers Onsdag.

Hørninghus er bestilt og annoncering er indsendt

  1. Gennemgang af ledelsens regnskabserklæring

Underskrives af formand, kasserer og regnskabsfører.

Gennemgået og underskrevet

  1. Gennemgang og godkendelse af budget 2017

Gennemgået og underskrevet

  1. Stof til kirkebladet
  2. Eventuelt.

Der bestilles 21 klapstole til kirken, 2 stumtjenere, 1 klapbord til servering af kaffe m.m. Ole skal have nyt køleskab

 

Referat signeret

Berit Mogensen, Poula Kristensen