12. maj 2016

Hørning sogns menighedsråd                    

Menighedsrådsmøde torsdag den 12. maj 2016

 Afbud: Henrik Hansen

 

  1. Velkomst og underskrivelse af protokol

Protokol underskrevet

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

  1. Godkendelse af afstemningsresultatet ved det afholdte menighedsmøde onsdag den 11. maj 2016. Skriftlig afstemning.

For stemte: 10              Imod stemte: 1            Blankt stemte: 0

Afstemningsresultatet godkendt      

  1. Valg af 1 medlem til midlertidigt udvalg vedrørende Fælles Menighedsråd

Berit Mogensen blev valgt

5. forelæggelse af kvartalsrapport for første kvartal 2016

Forelagt og Godkendt

 Årsbudget 2017.

Hørning Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 60865418, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d. 10-05-2016 07:38

Gennemgået og godkendt.

  1. Provstesyn 4. maj 2016

Synsprotokol gennemgået, vi arbejder videre med at få klokken lavet elektrisk

  1. Orientering om Anne Bækgaards fratrædelse pr. 30. september 2016, og at Inger Lise Gram kommer tilbage fra 1. juli 2016.

Til orientering

  1. Formændene for de fire menighedsråd skal have et møde med Biskop Henrik Wigh-Poulsen tirsdag den 17. maj kl. 13.00.

Til efterretning.

  1. Eventuelt

Tilbud fra DanSand: 22 klapstole 6385,50 kr. inkl. Moms

Klapbord 1687 kr. + moms

2 stk. stumtjenere 5578 kr. + moms

Der arbejdes med at tilrettelægge turen for menighedsrådene

  1. Nyt til kirkebladet.

Der skal skrives noget om valget og om sammenlægningen

 Næste møde den 16. juni 2016.

 

 

Referat signeret:

Poula Kristensen,

Berit Mogensen,

Dorthe Thorsgaard,