VIRRING MENIGHEDSRÅD

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i Sognehuset.

I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson.

Regnskabsfører Anne Marie Jensen, LMO, deltog under behandlingen af punkt 3 og 4.

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

  1. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet 12. februar 2019.

Ingen bemærkninger.

  1. Fremlægning af årsregnskab for 2018 v/ LMO Anne Marie Jensen, og menighedsrådets godkendelse.

Fremlægning af årsregnskab for 2018 ved Anne Marie Jensen, LMO.

Årsregnskab 2018 for Virring sogns menighedsråd, CVR-nr. 11295010, afleveret 26-03-2019 kl. 19.19 blev herefter godkendt.

  1. Behandling / godkendelse af revisions protokollat 2017.

Revisionsprotokollat 2017 blev godkendt.

  1. Menighedsrådets beslutning om kalkning af kirken.

Kirken trænger ikke umiddelbart til en kalkning, så vi springer over den udvendige kalkning i år.

Derimod er der nogle lapninger inde i kirken, som skal laves.

  1. Meddelelse om provstesyn onsdag 8.maj 2019 kl.13.30.

Der er provstesyn på præsteboligen 8. maj 2019 kl. 9.00 og derefter på kirkegården og i kirken kl. 13.30.

  1. Meddelelser fra præsterne.
  • Annonce i ”Fokus på Assentoft” i DinAvis i uge 15 om påskegudstjenester, påskefrokost, fernisering, sogneaften.
  • Praktikant med henblik på fleksjob taget ind for 3 måneder.
  1. Meddelelser fra aktivitetsudvalget.

God koncert med Fangekoret.

Inger Lise Gram                 Jens Ole Johansen                                    Jens Erik F. Nielsen

Kurt Schneider                       Lars Torstensson

Referent: Lars Torstensson