9. maj 2016

Årslev den 10. maj 2016.

Menighedsrådsmøde mandag den 9. maj 2016 kl. 19.00 i præstegårdsstuen.

Referat:

  1. Godkendelse af referat fra mødet den 20. april 2016.

Referatet godkendt.

  1. Budget

Budget for Årslev Sogns Menighedsråd, CVR – nr. 18820617, Budget 2017 blev godkendt.

  1. Kirkesyn

Døre i kapelbygning renoveres – Annette bestiller tømrer. Søjler ved sydlige kirkegårdslåge

      repareres og kalkes – Jens bestiller murer.

  1. Gudstjeneste 2. pinsedag

Mødetid kl. 13 – 13.30. Jens tager campingbord med.

  1. Meddelelser.

Reklamer for digital strategi 2016-2020, det samme for Menighedsråd på jeres måde.

  1. Eventuelt.

  Drøftelse af konfirmationsdage. Gennemgang af fællesmøde den 11. maj.

  1. Næste møde. ?

      

Ref: Poul-Anker