Aflastnings- og vågetjenesten i Randers

– et tilbud til syge, døende og pårørende om støtte og aflastning

AFLASTNINGS- OG VÅGETJENESTEN I RANDERS

Aflastningstjenesten tilbyder at støtte og aflaste pårørende, der passer langvarigt syge eller døende hjemme. Aflastningstjenesten giver den pårørende mulighed for at kunne koble fra nogle timer. Vågetjenesten tilbyder at yde støtte til døende og samtidig aflaste den pårørende. Ordningen skal ses som en støtte og et supplement til og i samarbejde med den professionelle hjælp.
Aflastnings- og vågetjenesten ydes af modne og motiverede frivillige, som arbejder under tavshedspligt. Den frivillige er til stede og i nærvær med det svage, demente, syge og døende menneske, men der ydes ikke hjælp til plejeopgaver.
Aflastnings- og vågetjenesten kommer både i private hjem og på kommunens plejecentre. ALLE kan henvende sig og bede om hjælp – også hjemmeplejen. Tilbuddet gælder for alle borgere i Randers Kommune og er et supplement til den støtte det offentlige hjælpesystem tilbyder.
Tilbud om aflastning eller vågetjeneste er gratis for brugerne.

Aflastnings- og Vågetjenesten ledes af en bestyrelse med bl.a. 4 repræsentanter fra menighedsrådene og understøttes økonomisk via en samarbejdsaftale af Randers Søndre Provsti.
Tøv ikke med at henvende dig, hvis du har lyst til at virke som aflaster eller våger. Der er aktuelt brug for flere frivillige, for at Aflastnings- og vågetjenesten kan honorere alle ønsker om hjælp såvel indenfor aflastning som vågning. Et meget meningsfuldt frivilligjob!

Husk: Ingen skal dø alene!
Yderligere oplysninger om Aflastnings- og vågetjenesten kan fås ved henvendelse til koordinatorerne Uffe Hansen og Anne-Lise Andersen, tlf. 8642-5204 eller formand, sogne-og hospitalspræst Inger Lise Gram, tlf. 3066-6218 / ilgr@km.dk.