Aflastnings- og vågetjenesten i Randers

– et tilbud til syge, døende og pårørende om støtte og aflastning