Aflastnings- og vågetjenesten i Randers

– et tilbud til syge, døende og pårørende om støtte og aflastning

Aflastningstjenesten tilbyder at støtte og aflaste pårørende, der passer langvarigt syge eller døende hjemme.
Aflastningstjenesten giver den pårørende mulighed for at kunne koble fra nogle timer.

Vågetjenesten tilbyder at yde støtte til døende og samtidig aflaste den pårørende. Ordningen skal ses som en støtte og et supplement til og i samarbejde med den professionelle hjælp.

Aflastnings- og vågetjenesten ydes af modne og motiverede frivillige, som arbejder under tavshedspligt. Den frivillige er til stede og i nærvær med den det svage, demente, syge og døende menneske, men der ydes ikke hjælp til plejeopgaver.

Tilbuddet gælder hjem i Randers Kommune og er et supplement til den støtte, det offentlige hjælpesystem tilbyder.

Tilbud om aflastning eller vågetjeneste er gratis for brugerne.

Yderligere oplysninger om Aflastnings- og vågetjenesten kan fås ved henvendelse til sognepræst Inger Lise Gram (formand for Aflastnings- og vågetjenesten i Randers).