Indlæg af Anne Sofie Blix Nielsen

14. februar 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. februar 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen (SPV), Jens Ole Johansen (JOJ), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT). Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3. På dagsordenen var følgende punkter […]

18. januar 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                                                  Blad nr. 8.         Referat fra ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 18. januar kl. 19.00. Afbud: Inger Lise Gram                                                                     Fraværende: I mødet deltager Ledende graver Ann Britt Møller, Kirketjener & Sognemedhjælper Lene Mikkelsen og Organist Kirsten Pultz. Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og […]

13. december 2016

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                  Blad nr. 4. Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 13. december kl. 19.00 i Essenbæk Sognehus. Afbud: Tine Rasmussen Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 1. november 2016. Menighedsrådets beslutning: Underskrevet og godkendt. Godkendelse af dagsorden. Menighedsrådets beslutning:   Tilføjet 5a indkøb af salmebøger, 5b abonnement […]

17. november 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                     Blad nr. 63. Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 17. november kl. 19.00 i Sognehuset. Afbud: Tine Rasmussen, Else Holm og Kirsten Pultz  Fraværende: Regnskabsfører Chr. Kirk deltog i mødet. Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Menighedsrådets beslutning.  Godkendt og underskrevet Godkendelse af dagsorden. Menighedsrådets beslutning.  Godkendt med tilføjelse af pkt. […]

16. november 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT). Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4. […]

10. november 2016

Årslev den 10. november 2016   Menighedsrådsmøde  torsdag den 10. november 2016  kl. 10.00  Clausholmvej 216.   Fraværende:  Oline B.D. Nielsen       Dagsorden/referat:   Henvendelse fra Randers kommune om opstilling af fodersilo på adressen Hørningvej 18, Årslev. Menighedsrådet har behandlet henvendelsen fra  kommunen. Har ingen indvendinger mod opstillingen.    Revisionsprotokollatet. Revisionsprotokollatet er forelagt […]

18. oktober 2016

Referat af menighedsrådsmøde den 18. oktober 2016 kl. 18.00 Godkende referat fra sidste møde Referatet blev godkendt Godkende budget for 2017 Gennemgået og godkendt budget for Årslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 18820617, Budget 2017, endelig budget afleveret d. 5-10-2016 kl. 13.04 Restaurering af kirken Eksisterende klinkegulv for dårligt – udskiftes på opfordring fra arkitekten – med […]