Indlæg af Anne Sofie Blix Nielsen

Kirkegårdsbestyrelsesmøde 11. oktober 2016

11/10-16 Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.       Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 11. oktober i Essenbæk Sognehus. Afbud: Poula Kristensen Referat.   Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Bestyrelsens beslutning.: Godkendt   Godkendelse af dagsorden. Bestyrelsens beslutning.: Godkendt   Orientering om arbejdet på kirkegårdene v. ledende graver Ann Britt Møller. Hække […]

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.   Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.   Afbud: Ulla Beck Fraværende:   Dagsorden: Godkende referat fra sidste møde. Referatet godkendt. Godkende dagsorden. Dagsorden godkendt. Sammenlægning af menighedsråd. Sammenlægningen godkendt af alle. 3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de […]

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.   Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.   Afbud: Ulla Beck Fraværende:   Dagsorden: Godkende referat fra sidste møde. Referatet godkendt. Godkende dagsorden. Dagsorden godkendt. Sammenlægning af menighedsråd. Sammenlægningen godkendt af alle. 3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de […]

Fællesmøde 6. oktober 2016

Årslev den 12.okt. 2016.   Fællesmøde for Essenbæk- Hørning og Årslev menighedsråd torsdag den 06. oktober 2016 kl. 20.00 i Sognehuset.   Afbud: Ulla Beck Fraværende:   Dagsorden: Godkende referat fra sidste møde. Referatet godkendt. Godkende dagsorden. Dagsorden godkendt. Sammenlægning af menighedsråd. Sammenlægningen godkendt af alle. 3A. Endelig godkendelse af vedtægt for sammenlægning af de […]

6. oktober 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         28/9 – 2016. Der afholdes menighedsrådsmødetorsdag den 6. 0ktober kl. 19.00 til kl. 19.55 i Sognehuset. Afbud:                                                                         Fraværende: Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Menighedsrådets beslutning. Godkendelse af dagsorden. Menighedsrådets beslutning. Godkendelse af Vedtægt for samarbejdsaftale om fælles menighedsråd mellem Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd, udarbejdet af det nedsatte udvalg […]

18. august 2016

Hørning sogns menighedsråd                                  Menighedsrådsmøde  Torsdag den 18. august 2016   Afbud: Dorthe Thorsgaard Inger Lise Gram og Ole Rygaard deltog 1.Velkomst og underskrivelse af protokol. Poula bød velkommen, protokol blev underskrevet Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt Godkendelse af revisionsprotokolat for årsregnskab 2015 Revisionsprotokolatet fremlagt og underskrevet Fremlæggelse af halvårlig regnskabsrapport Til orientering Ønske om […]

18. august 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 59 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 18. august kl. 19.00              Afbud: Tove Wraa                                                                               Fraværende: Børge Jensen og Ruben Lysemose. Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet. Godkendelse af dagsorden. Menighedsrådets beslutning. Godkendt med pkt. 3a og 3b tilføjet. Godkendelse af revisionsprotokollat […]

9. august 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. august 2016 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram (ILG), Jens Ole Johansen (JOJ), Kurt Schneider (KS), Jens Erik Frisk Nielsen (JEFN), Brenda Thorup (BT) samt Lars Torstensson (LGT). Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3. På dagsordenen […]

Valgbestyrelsesreferat af 12. juli 2016

Møde i valgbestyrelsen fra Essenbæk Menighedsråd, tirsdag den 12.7.2016, kl. 11.00.  Valgbestyrelsen består af: Else Holm, Tove Wraa og Max Munch, sidst nævnte blev formand. Else Holm og Tove Wraa, modtager kandidatlister i perioden 20.9.2016, kl. 19.00 til 27.9.2016, kl. 19.00, Træffes bedst i tidsrummet kl. 19.00 til  20.00.             […]