Indlæg af Anne Sofie Blix Nielsen

Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 21. april 2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne. 26. april 2016. Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde torsdag den 21. april i Sognehuset. Mødets deltagere er: Kirkegårdsbestyrelsen inkl. medarbejderrepræsentant. Regnskabsfører Christian Kirk. Kasserer Max Munch samt ledende graver Ann Britt Møller. Afbud.: Tove Wraa Referat 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 15. marts 2016. […]

20. april 2016

Årslev den 22. april 2016. Ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 på Clausholmvej 216. Referat: Godkendelse af sidste referat. Sidste referat godkendt. Godkende dagsorden. Dagsorden godkendt. Godkende den på mødet den 12. april trufne beslutning om dannelse af et fælles menighedsråd for Essenbæk, Årslev og Hørning sogne. Oplæg til fælles menighedsråd – […]

Menighedsrådsmøde Hørning kl. 19.00

Hørning sogns menighedsråd                     Børkop den 14. april 2016   Hørning sogns menighedsråd indkalder menighedsrådsmøde  Torsdag den 21. april kl. 19.00  Dagsorden: Velkomst og underskrivelse af protokol Godkendelse af dagsorden Godkendelse af arbejdet med at sammenlægge Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd. Der indkaldes til menighedsmøde i Hørninghus onsdag den11. maj kl. 19.00. Fælles annoncering i Randers […]

Kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 15. marts 2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne. Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 i Essenbæk Sognehus. Ledende graver Ann Britt Møller deltog i mødet. Referat. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 2. december 2015. Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet 2. Godkendelse af dagsorden. Bestyrelsens beslutning.: Godkendt med tilføjelse af […]

2017

Virring kirke – St.Bededag,  d. 12. maj Hørning kirke – St.Bededag, d. 12. maj Årslev kirke – St.Bededag, d. 12. maj Essenbæk kirke – 7. a og 7. b – St.Bededag, d. 12 maj Essenbæk kirke – 7.c. – søndag d. 14. maj

15. marts 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD  Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup, Heine Bonde Smidt og Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.   Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.   bemærkninger […]

15. marts 2016

VIRRING MENIGHEDSRÅD  Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: Jens Ole Johansen, Kurt Schneider, Jens Erik Nielsen, Brenda Thorup, Heine Bonde Smidt og Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk (CK) deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.   Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.   bemærkninger […]

Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 2. december 2015

december 2015 Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne. Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde onsdag den 2. december i Essenbæk Sognehus. Afbud: Ole Rygaard                                                                                                          Fraværende: Ledende graver Ann Britt Møller deltog i mødet. Der kunne ved mødets begyndelse optages andre relevante punkter. Hvilket forudsætter en enig bestyrelse. Referat. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde […]