Indlæg af Anne Sofie Blix Nielsen

Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde d 10/9 2015

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.   3/9 – 2015.   Der er afholdt kirkegårds bestyrelsesmøde torsdag den 10. september kl. 15,30 i Sognehuset. Afbud: Fraværende: Ole Rygaard Ann Britt Møller deltog i mødet. Dagsorden: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 16/5 – 15. Bestyrelsens beslutning. Godkendt og underskrevet Godkendelse af dagsorden. […]

Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde 16/6 2015

5/7-2015   Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne har afholdt bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015, i Essenbæk sognehus. Mødet begyndte med besigtigelse af de 3 kirkegårde. Deltager: Bestyrelsen, Ledende graver, medarbejderrepræsentant og gravermedhjælper. Fraværende.: Poula Kristensen   Referat.:   Godkendelse og underskrift af referat af sidste møde. Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet. Godkendelse […]

Referat fra kirkegårdsbestyrelse af 16. juni 2015

5/7-2015   Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne har afholdt bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015, i Essenbæk sognehus. Mødet begyndte med besigtigelse af de 3 kirkegårde. Deltager: Bestyrelsen, Ledende graver, medarbejderrepræsentant og gravermedhjælper. Fraværende.: Poula Kristensen   Referat.:   Godkendelse og underskrift af referat af sidste møde. Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet. Godkendelse […]

Referat fra Forretningsudvalgsmøde d. 2/6 2015

Krogsager 8/6-15       Der er afholdt F.U. møde den 2. juni, i Essenbæk sognehus   Afbud Henrik Hansen   Referat:   Godkendelse af dagsorden.: Et nyt punkt. 4A. gave til Kirkens Korshær i Randers   Inger Lise Grams 25 års jubilæum. Beslutning.: Menighedsrådene inviterer alle i de 4 sogne som ønsker at hilse […]

Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde 8/4 2015

                                                                                                                                                                                         13/4-2015   Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne. Der er afholdt bestyrelsesmøde Onsdag den 8. april kl. 17.00 i Sognehuset. Ann Britt Møller og regnskabsfører Christian Kirk samt kasserer Max Munch deltager.   Referat.: Udarbejdelse af forslag til budget for2016. Bestyrelsens beslutning.: Regnskabsfører Christian Kirk gennemgik budgettet for 2016, og der blev tilføjet […]

Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 3/3

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk – Årslev og Hørning Sogne. Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts kl. 17.00 i Årslev Præstegårdsstue. Afbud: Max Munch Ledende graver Ann Britt Møller og graver medhjælper Ole Rygaard deltog i mødet. Referat. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste møder. Bestyrelsens beslutning. Godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse […]

Menighedsrådsmøde 9. marts i Årslev kl. 19.30

Årslev den 2. marts 2015   Menighedsrådsmøde mandag den 9.marts 2015 kl. 19.30 i præstegårdsstuen. Dagsorden: Godkende referat fra sidste møde. Godkende dagsorden. Meddelelser. Fælles indkøb. Restaurering af kirke. Gravsteder og bøgepur. Underskrive regnskab. Sangbøger. Næste kirkeblad. Eventuelt. Næste møde.   Med venlig hilsen Birthe Pedersen

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 24/2 2015

Referat fra Forretningsudvalgs møde for Virring – Essenbæk – Årslev og Hørning sogne, den 24.2.2015, kl. 19.00 i Sognehuset Afbud. Max Munch deltag, i stedet for Tove Wraa, der har orlov i januar kvatal. Fraværende: Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra FU mødet den 21. oktober 2014. FU beslutning.   Godkendt. (underskrives ikke) Godkendelse af […]