Indlæg af Max Munch

8. maj 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af punkt 3 […]

Fælles menighedsrådsmøde – tirsdag den 1. maj 2018.

Fællesmøde for Virring og Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd. Tirsdag den 1. maj 2018, kl. 19.30 i Essenbæk Sognehus.  Afbud: Helle Salling, Max Munch. Mødeleder: Jens Ole Johansen. Referent: Virring Menighedsråd. Referat: Ansættelse af Sognemedhjælper/kirke og kulturmedarbejder v. kontaktperson Mogens Søndergaard. Tilrettet stillingsbeskrivelse/opslag vedhæftet. Beslutning:  Stillingens timetal sættes til 25 timer/uge. De vigtigste opgaver […]

27. marts 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 27. marts 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Afklaring og stillingtagen til sognemedhjælper efter […]

13. februar 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under dagsordenens punkt 3, 6 og 7. Godkendelse af dagsorden. Punkterne 3, […]

17. november 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra […]

30. november 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                    Blad nr. 26.                                      Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 30. november 2017, kl.17.45. Afbud: Inger Lise Gram                                         Fraværende.         […]

12. oktober 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                            Referat fra ordinært menighedsrådesmøde Regnskabsfører Chr. Kirk deltager i mødet.       Afbud: Søren Peter Villadsen, Anette Gaardsted Dagsorden Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 10A Ritual i Hørning (Årslev) Menighedsrådets beslutning. Godkendt.   Forelæggelse af regnskabsrapport for 3. kvartal 2017 er udsendt. v. regnskabsføreren. Fortsat manglende budgettal, ændres ikke . Overskud […]