Indlæg af Max Munch

12. februar 2019

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Anne Marie Jensen, LMO, deltog under behandlingen af punkt 2. Godkendelse af dagsorden.           Dagsorden godkendt trods […]

13. november 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. november 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, kirke- og kulturmedarbejder Anne Sofie Blixt Nielsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Evt. bemærkninger til forhandlingsprotokol fra menighedsrådsmødet […]

16. oktober 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 16. oktober 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af punkt 3 – 6. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden […]