Indlæg af Max Munch

12. oktober 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                            Referat fra ordinært menighedsrådesmøde Regnskabsfører Chr. Kirk deltager i mødet.       Afbud: Søren Peter Villadsen, Anette Gaardsted Dagsorden Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 10A Ritual i Hørning (Årslev) Menighedsrådets beslutning. Godkendt.   Forelæggelse af regnskabsrapport for 3. kvartal 2017 er udsendt. v. regnskabsføreren. Fortsat manglende budgettal, ændres ikke . Overskud […]

17. oktober 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 17. oktober 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4. På dagsordenen var følgende […]

8. august 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. august 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4. På dagsordenen […]

15. juni 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd Blad nr. 20 Referat fra menighedsrådsmøde torsdag den 15. juni 2017, kl. 19.00 i Essenbæk Sognehus. Afbud: Birte Pedersen                                                                       Fraværende: Dagsorden. Godkendelse af dagsorden. Menighedsrådets beslutning. Godkendt Orientering vedr. muligheden for alligevel at etablere en ”Lutherlund” ved kirken i Årslev. V. Mogens Søndergaard og Jens Høyer. Mogens Søndergaard og […]

31. maj 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                      Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde onsdag den 31. maj kl.19.00.   Blad nr. 18. Regnskabsfører Chr. Kirk deltager i mødet. Afbud:    Hanne Jensen og Ole Rygaard. Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra møderne den 4. maj. Menighedsrådets beslutning.   Underskrevet og godkendt. Godkendelse af dagsorden. Der afholdes lukket møde efter dette møde […]

4. maj 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                                    Blad nr. 15. Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 4. maj 2017, kl. 19.00 i Essenbæk Sognehus. Regnskabsfører Christian Kirk deltager i en del af mødet. Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Menighedsrådets beslutning. Underskrevet og godkendt. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet:9a – Fortsat samarbejde med Kristrup/Ølst/Haslund, 9b […]

8. marts 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                                                                                                Blad nr. 11 Referat fra ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. marts kl. 19.00.                            Afbud: Søren Peter Villadsen                             Regnskabsfører Christian Kirk deltager i mødet. Velkomst til ny Medarbejderrepræsentant, Ole Rygaard. Dagsorden. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. Beslutning: Godkendt og underskrevet. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 9a, 9b, […]

2. maj 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4.   På […]

14. marts 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, sognepræst Søren Peter Villadsen, medarbejderrepræsentant Heine Bonde Smidt, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3. […]