Fælles menighedsrådsmøde den 14. juni kl. 19 i Sognehuset

Virring, Essenbæk, Årslev og Hørning sogne

Der afholdes fælles menighedsrådsmøde for de fire sogne tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00. i Essenbæk Sognehus.

 

Følgende er på dagsordenen.

 

  • Godkendelse af dagsorden
  • Ved den kommende ansættelse af ny præst er det nødvendigt med en stillingtagen til følgende dilemmaer:

   Klarhed over situationen i pastoratet!

   Hvorledes forklares den langvarige sygemelding i pastoratet?

Hvorledes overbeviser vi om at der nu er ryddet op i sognene, herunder troværdig forklaring på at ikke alle sogne er med i et fælles menighedsråd?

Biskoppens opfordring til at se fremad, således at der kan skabes attraktiv stilling som præsterne har lyst til at søge.

                

  • Stillingsannonce med detaljeret beskrivelse af embedet, herunder Sognebeskrivelse.
  • Forslag til fremtidig vikarafløsning for organisten v.T.Wraa
  • Varetagelsen af undervisningen af juniorkonfirmanderne under sognepræstens tilsyn v. T. Wraa
  • Beslutning om cevilregistrering fortsat skal ligge ved Kirkekontoret i Kristrup
  • Orientering om udskiftning af stole og borde i mødelokale 1 i Sognehuset v. Poul Nielsen
  • Orientering om studieturen
  • Forslag til afsked med Anne Bækgaard.

 

Med venlig hilsen

 

Jens Ole Johansen