JOB

Gravermedhjælper til Essenbæk, Årslev og Hørning kirkegårde.

En stilling som gravermedhjælper ved Essenbæk, Årslev og Hørning kirkegårde er ledig pr. 01.02.2015, eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, 10 mdr. om året. Timerne i en arbejdsuge kan variere henover året afhængig af opgaver og årstid. Den daglige arbejdstid ligger dog normalt mellem 7.30 og 15.30 på hverdage.
Jobbet består hovedsageligt i pasning af kirkegårdene såsom lugearbejde, græsslåning, hækkeklipning, plantning af forårs- og sommerblomster, grandækning, anlæg af gravsteder m.m. Erfaring inden for området er en fordel, men ikke en betingelse.

Vi kan tilbyde:

  • 3 velholdte kirkegårde
  • Et alsidigt og spændende job for dig, som kan lide at arbejde ude i al slags vejr
  • Gode kolleger
  • En uformel omgangstone

Vi forventer, at du:

  • Er venlig og imødekommende
  • Har situationsfornemmelse, da vi møder pårørende både i sorg og glæde
  • Er fleksibel og ansvarsbevidst
  • Kan påtage dig kirketjeneste i begrænset omfang
  • Er villig til at bruge egen bil i jobbet

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende graver Ann Britt Møller, tlf. 86495740, eller mail kirkegaarden@nypost.dk.
Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til: kirkegaarden@nypost.dk senest 27.01.2015 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 30.01.2015.
Har man intet hørt inden ovennævnte dato, er stillingen besat til anden side.
Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.