JUNIORKONFIRMAND – et tilbud til børn i 3. klasse

KOM OG LEG MED!

 En uge for juniorkonfirmander i Essenbæk Kirke 

Alle elever på Assentoftskolen får i 3. klasse en invitation til at være juniorkonfirmand.

Som juniorkonfirmand får du set kirken rigtig efter i sømmene!

Vi skal nemlig både synge, høre historie og lære Fadervor – men vi skal også lege, på løb og lave en masse aktiviteter.

Du lærer kirken rigtig godt at kende ved at prøve at stå på prædikestolen, spille på orgelet, lege ved døbefonten og knæle ved alteret – og du lærer også alle os, der arbejder i kirken, at kende.

Man skal ikke have været juniorkonfirmand for at blive konfirmeret i 7. klasse, men det er en rigtig god måde at have mødt kirken på allerede inden, du begynder til konfirmationsforberedelse.

MEN HVORNÅR ER DET?

Næste gang bliver i uge 3 og uge 4 i 2018. Der udsendes nærmere oplysninger i slutningen af 2017.

I bliver hentet hver dag lige efter skole ved skolebuspladsen af sognemedhjælper Lene. Sammen går/cykler vi ned i Sognehuset, hvor der er lidt at spise.

Vi er færdige kl. 16.30, hvor I selv går hjem, i SFO eller bliver hentet af jeres forældre.  

Fælles afslutning af forløbet(forældre og elever)med bl.a. uddeling af diplomer er fredag den 26. januar 2018 kl. 16.30 til 18.00. Sæt X i kalenderen!!!!!

 HVEM FRA KIRKEN DELTAGER?

 Kirkens 2 præster står for undervisningen sammen med Kirsten fra ”Kirkebillen”, sognemedhjælper Lene Mikkelsen, organist Kirsten Pultz samt frivillige. Hvis du vil se, hvem ”Kirkebillen” er, så kig forbi på www.facebook.com/Kirkebillen.

Vi glæder os meget og håber, at rigtig mange børn vil være med!

Kærlig hilsen fra sognepræsterne

Søren Peter Villadsen og Inger Lise Gram

PS: Det er GRATIS at gå til juniorkonfirmand. Og man behøver ikke at være døbt for at deltage – ALLE er velkomne!

SE BILLEDER FRA SENESTE JUNIORKONFIRMANDFORLØB HERUNDER: