Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Menighedsrådsmøde Esssenbæk-Årslev-Hørning – den 8. marts kl. 19.00 i sognehuset

8. marts 2017| 19:00-22:00

Der afholdes ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 8. marts kl. 19.00. Blad nr. 11.

Afbud: Fraværende:

I mødet deltager Regnskabsfører Christian Kirk.

Velkomst til ny Medarbejderrepræsentant, Ole Rygaard.

Dagsorden.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Beslutning:
2. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
3. Genåbningen af Årslev Kirke søndag den 5. marts 2017.
4. Regnskabs fører Chr. Kirk forelægger regnskaber for 2016 for henholdsvis Essenbæk, Årslev og Hørning til behandling og godkendelse. Alle 3 regnskaber sendes hver for sig på efterfølgende pr. mail.
5. Essenbæks Sogns årsregnskab for 2016 forelægges til behandling og godkendelse.
Beslutning:
6. Årslev Sogns årsregnskab for 2016 forelægges til behandling og godkendelse.
Beslutning:
7. Hørning Sogns årsregnskab for 2016 forelægges til behandling og godkendelse.
Beslutning:
8. Orientering om ur og automatisk ringning ved Hørning Kirke v. kirkeværge Berit Mogensen.
9. Forslag om anskaffelse af hovedbårne mikrofoner til brug i Essenbæk Kirke v. Inger Lise Gram og Søren Peter Hermansen.
Beslutning:
10. Fastsættelse af dato for udarbejdelse af budgetforslag 2018 (Regnskabsfører og Budgetudvalg)
Beslutning:
11. Regnskab for Essenbæk Ladegaards Legat, 2016 forelægges af Max Munch og Poul Nielsen til behandling og godkendelse. Udsendes på særskilt mail.
Beslutning:
Blad nr. 12.
12. Budget 2018. Udtagelse af tiltag (i henhold til Notat fra sidste møde, som bedes medbragt af det enkelte medlem) som skal med i budgettet for 2018.
Beslutning:
13. Forslag om besøgsrunde, for menighedsrådets medlemmer samt ledende graver, til de 3 kirker og kirkegårde m.h.p. evt. fremtidige tiltag til behandling i Kirke og Kirkegårdsudvalget. Rundvisningen ledes af den stedlige kirkeværge. Højest 45 min. hvert sted. Start i Årslev > Hørning > Essenbæk. Dato.______kl._____
Beslutning.
14. Stillingtagen til evt. fremtidige kunstudstillinger i Essenbæk Sognehus.
Beslutning:
15. Orientering orgelet i Essenbæk Kirke og Den Gamle Kirkegård v. kirkeværge Mogens Søndergård.
16. Kort orientering fra deltagerne i Temamødet Kirkens Kommunikation – Hvordan? Den 2. marts 2017.
17. Uddannelse af frivillige. Tilbud fra Århus Stift. Vedhæftet.
Beslutning.
18. Nyt fra Aktivitetsudvalget.
19. Essenbæk Kirke. Flag ned + ”lukke Kirken” >Liste udfyldes.
20. Kommende arrangementer.
21. Siden sidst. V. Præsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, Hørning. Kirkeværge Årslev, Kirkeværge Essenbæk, medarbejderrepræsentant samt udvalg.
22. Eventuelt.

Detaljer

Dato:
8. marts 2017
Tidspunkt:
19:00-22:00
Begivenhed Kategorier:
,

Detaljer

Dato:
8. marts 2017
Tidspunkt:
19:00-22:00
Begivenhed Kategorier:
,