Kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 15. marts 2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde tirsdag den 15. marts 2016 i Essenbæk Sognehus.
Ledende graver Ann Britt Møller deltog i mødet.
Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 2. december 2015.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt med tilføjelse af 3a.

3. Ledende graver orienterer om arbejdet, kurser mv. siden sidste møde, herunder personalesituationen.
Det er en travlt tid, da forårsblomster skal i jorden. I Hørning og Årslev er dette arbejde færdigt. Philip Mohr har været inde som medhjælper, når der har været et behov for ekstra hjælp. For først gang er faktura blevet udsendt via e-boks.
Ole Rygaard prøver at starte lidt op med arbejdet igen, i første omgang, prøver han at tage en gudtjeneste i Hørning.

3a. Anlægsarbejde i 2016, kr. 125.000,-
Lys på p-plads i Essenbæk kr. 30.000,- Er udført i 2015.
Beplantning ved dige i Essenbæk kr. 45.000,-
Hække på de 3 kirkegårde kr. 50.000,-
4. Eventuelle forslag fra Ledende graver til optagelse på anlægsbudgettet for 2017 med pris på det ønskede.
Bestyrelsens beslutning.:
Ann Britt Forelagde ønsker, ville finde priser på nedenstående.
Løvsuger, vogn til traktor i Hørning, Brækstang(letvægtsudgaven) Evt. nye sten i urne afsnittet ved Essenbæk Kirke, dette er til overvejelse.
5. Eventuelt. Intet

6. Næste møde. Torsdag d. 21. april, kl. 17.00 i Essenbæk Sognehus

referent Berit S. Mogensen

Med venlig hilsen
Poul Nielsen

Godkendt på kirkegårdsbestyrelsesmøde torsdag 21. april 2016

Poul Nielsen Tove Wraa

Poul Anker Kjærgaard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen