Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 2. december 2015

  1. december 2015

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde onsdag den 2. december i Essenbæk Sognehus.

Afbud: Ole Rygaard                                                                                                          Fraværende:

Ledende graver Ann Britt Møller deltog i mødet.

Der kunne ved mødets begyndelse optages andre relevante punkter. Hvilket forudsætter en enig bestyrelse.

Referat.

  1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 10. september 2015.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt og underskrevet

  1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning.: Godkendt

  1. Siden sidst ved Ann Britt Møller. Man er færdig med grandækningen, ved de 3 kirker, nu er graverne i gang almindelig vedligeholdelse/oprydning.
  2. På sigt evt. godkendelse som praktiksted for gartnerelever.

Bestyrelsens beslutning.: Vi overvejer det til budget lægning til 2017.

  1. Beplantning v. dige. Essenbæk Kirkegård. Afsat anlægsbeløb i 2016. Udføres evt. af egne ansatte.

Bestyrelsens beslutning.: Vi får det udført som planlagt.

  1. Evt. anskaffelse af katafalk til Essenbæk. Ann Britt Møller fremlægger pristilbud.

Bestyrelsens beslutning.: Ann Britt indkøber en ny til Essenbæk kirke og Essenbæk´s gamle katafalk kommer til Hørning kirke.

  1. Hjælp ved arrangement ved anden kirke? v. Ann Britt Møller.

Bestyrelsens beslutning.:

Kirkegårdsbestyrelsens beslutning vedr. arbejde på kirkegårde udenfor kirkegårdssamarbejdet i Årslev, Hørning og Essenbæk.

Det er kirkegårdsbestyrelsens beslutning, at ønsker en medarbejder, efter eget ønske, at assistere på en anden kirkegård/kirke, skal dette ske udenfor medarbejderens arbejdstid. Dvs. medarbejderen skal afholde feriedag(e) eller fridag(e) uden løn. Ferie og fridage skal til enhver tid aftales med ledende graver eller i dennes fravær, kontaktpersonen for kirkegårdssamarbejdet.

I fald den anden kirkegård ønsker at aflønne medarbejderen, er dette kirkegårdsbestyrelsen og det givne ansættelsesforhold, uvedkommende.

  1. Eventuelt.: Intet
  2. Næste møde.: 15/3-16, kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus

referent Berit Mogensen

Med venlig hilsen

Formand Poul Nielsen