Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 20. juni 2016

                                                                                                        28/6-2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.

Der er afholdt bestyrelsesmøde mandag den 20. juni 2016. Afbud:

Referat

  1. Besigtigelsestur på kirkegårdene i Årslev, Hørning og Essenbæk.

Evt. bemærkninger vedr. Årslev Kirkegård.: Fin stand. Græsarealer er etableret, og det ser meget fint ud.

Evt. bemærkninger vedr. Hørning Kirkegård.: Fin stand.

Evt. bemærkninger vedr. Essenbæk Kirkegård. Fin stand. Nye urnegravsteder er etableret.

 

Mødet fortsætter i Essenbæk Sognehus.

  1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Bestyrelsens beslutning: Godkendt og underskrevet

  1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning: Godkendt

  1. Alternativt tilbud vedr. beplantning ved dige på Essenbæk Kirkegård. (bliver tilsendt af Ann Britt Møller)

Bestyrelsens endelige beslutning: Vi tager tilbud nr. 2. Diget ryddes nu, og der plantes til efteråret.

  1. Siden sidst v. Ann Britt Møller, herunder personalesituationen.:

Ole Rygaard starter på arbejde igen. Med 3 timer mandag, onsdag og fredag.

Erna Rasmussen forlænges til 1/12-16.

Det har været et travlt forår.

  1. Evt. nyt fra kontaktperson Tove Wraa og medarbejderrepræsentant Ole Rygård.: Intet
  2. Eventuelt.: Intet
  3. Næste møde bliver 11/10-16, kl. 15.30 i Essenbæk Sognehus.

referent Berit Mogensen

 

Med venlig hilsen Poul Nielsen