Kirkegårdsbestyrelsesreferat af 21. april 2016

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne. 26. april 2016.
Der er afholdt kirkegårdsbestyrelsesmøde torsdag den 21. april i Sognehuset.
Mødets deltagere er: Kirkegårdsbestyrelsen inkl. medarbejderrepræsentant. Regnskabsfører Christian Kirk. Kasserer Max Munch samt ledende graver Ann Britt Møller.
Afbud.: Tove Wraa
Referat
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 15. marts 2016.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning.: Godkendt
3. Udarbejdelse af budget for kirkegårdene for 2017.
Bestyrelsens beslutning.: Regnskabsfører Christian Kirk forelagde udkast til budget 2017. Udkastet blev godkendt med nedenstående tilføjelser.
Renovering af redskabsskur i Essenbæk, herunder isætning af dør til nødudgang og maling af træværk kr. 25.000
Løvsuger til Essenbæk, vogn til Hørning samt div. løfteværkstøjer til Essenbæk og Hørning kr. 80.000
4. Siden sidst. Kort orientering ved Ann Britt Møller, herunder personalesituationen.
Erna Rasmussen er ansat som medhjælper fra til 31/7-16.
Ole Rygaard er startet lidt op på arbejdet, har haft nogle gudtjenester i Hørning. Det går stille og roligt fremad.
Ann Britt Møller ringer til anlægsgartner Torben Jensen, så firmaet kan påbegynde beplantning af dige i Essenbæk.
5. Eventuelt.: Intet
6. Næste møde.: Vi tager vores årlige tur rundt på kirkegårdene, med start i Årslev d. 20/6-16, kl. 15.30.

referent Berit Mogensen

Med venlig hilsen Poul Nielsen
Godkendt på kirkegårdsbestyrelsesmøde 20. juni 2016

Poul Nielsen

Poul Anker Kjærgaard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen