Koncerter

Koncert med Fangekoret

Essenbæk Kirke søndag den 24. marts kl. 15.00

I de første 10 år af Fangekorets virke i Vridsløselille
Statsfængsel var der ingen, der kendte noget til de
syngende forbrydere, men da de i 2004 udgav en
cd, fik offentligheden øje på dem. Der startede en
efterspørgsel efter koret udenfor murene, og med
tiden fik Direktoratet for Kriminalforsorgen lavet
nogle særlige udgangsregler, som i dag muliggør
en koncertvirksomhed.

Koret optræder med sange, som korsangerne selv
har skrevet, og fortæller om korets virke og livet bag murene.
Teksterne er vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.
Fangekoret har overdraget 145.000 kr. til Børnetelefonen under Børns Vilkår – overskud for salget
af deres cd’er. Fangekoret har været med til at starte Cafe Exit, som hjælper indsatte i livet efter
fængselsstraffen. Korets leder, Louise Adrian, har fået flere priser for sit arbejde med Fangekoret.

Et medlem af koret udtaler om hende:
Louise Adrian har i mere end 22 år været ansat i Kriminalforsorgen, hvor hun har spillet, sunget og
skabt musik med nogle af landets hårdeste kriminelle i Vridsløselille Statsfængsel.
Den betydning, hun har haft for alle, der har været i hendes nærhed, er uvurderlig og gør os alle til lidt
bedre mennesker. Hun formår at skabe relationer til en gruppe mennesker, som resten af samfundet
helst så gemt og glemt, og har derigennem fået skabt et frirum, hvor der er plads til selvransagelse, til
at finde tilgivelse og forståelse – og ikke mindst håb for fremtiden.

Der tages entré ved koncerten: 100 kr. Entréindtægten doneres ubeskåret til Børns Vilkår