Menighedsrådsmøde 9. marts i Årslev kl. 19.30

Årslev den 2. marts 2015

 

Menighedsrådsmøde mandag den 9.marts 2015 kl. 19.30 i præstegårdsstuen.

Dagsorden:

 1. Godkende referat fra sidste møde.
 2. Godkende dagsorden.
 3. Meddelelser.
 4. Fælles indkøb.
 5. Restaurering af kirke.
 6. Gravsteder og bøgepur.
 7. Underskrive regnskab.
 8. Sangbøger.
 9. Næste kirkeblad.
 10. Eventuelt.
 11. Næste møde.

 

Med venlig hilsen

Birthe Pedersen