Menighedsrådsmøde Hørning kl. 19.00

Hørning sogns menighedsråd                     Børkop den 14. april 2016

 

Hørning sogns menighedsråd indkalder menighedsrådsmøde

 Torsdag den 21. april kl. 19.00

 Dagsorden:

  1. Velkomst og underskrivelse af protokol
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Godkendelse af arbejdet med at sammenlægge Essenbæk, Årslev og Hørning menighedsråd.

Der indkaldes til menighedsmøde i Hørninghus onsdag den11. maj kl. 19.00.

Fælles annoncering i Randers Onsdag.

  1. Gennemgang af ledelsens regnskabserklæring

Underskrives af formand, kasserer og regnskabsfører.

  1. Er der noget til budgettet?
  2. Stof til kirkebladet
  3. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

Poula