Menighedsrådsmøder

Kommende mødedatoer

Virring-Essenbæk-Årslev-Hørning Menighedsråd (2020-2021)

Uge 50: torsdag d. 10. december

  • orientering om budget 2021

Uge 2: torsdag d. 14. januar

  • kvartalsrapport for 4. kvartal 2020

Uge 6: torsdag d. 11. februar

  • foreløbigt regnskab 2020

Uge 11: torsdag d. 18. marts

  • endeligt regnskab 2020 – Mødepligt

Uge 16: torsdag d. 22. april

  • foreløbigt budget 2022 og kvartalsrapport for 1. kvartal

Uge 21: torsdag d. 27. maj

Uge 23: torsdag d. 10. juni

Uge 34: torsdag d. 26. august

  • kvartalsrapport for 2. kvartal

Uge 37: torsdag d. 16. september

  • revisionsprotokollat, regnskabsinstruks

Uge 41: torsdag d. 14. oktober

  • endeligt budget og kvartalsrapport for 3. kvartal

Uge 46: torsdag d. 18. november

  • konstituering – Mødepligt

Alle møder afholdes i Essenbæk Sognehus kl. 19.00.

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet.

Mødeindkaldelse med angivelse af dagsorden udsendes normalt 8 dage før mødet.