Onsdagskaffe kl. 10 – 11.

Der vil være et kort indlæg af en af vore præster samt lejlighed til at udveksle nyt og gammelt – og nye den kop kaffe.

Alle er velkommen.

Kaffe: 10 kr. 

Næste mødedage:

23. september

21. oktober