16. juni 2016

Essenbæk Menighedsråd.                                                                                                                         Blad nr. 57.

Ordinært Menighedsrådsmøde i Sognehuset, torsdag den 16. juni kl. 18.00

Afbud. Kirsten Pultz                                                                            Fraværende.  Teddy Johannessen

Dagsorden.

  1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt og underskrevet.

  1. Godkendelse af dagsorden.

Menighedsrådets beslutning. Godkendt

  1. Orientering om ekstraordinært afdrag på stiftsmiddellån vedr. Sognehuset. Poul Nielsen orienterede om disse afdrag, der bevirker at lånet er tilbagebetalt med udgangen af 2016.

 

  1. Max Munch og Poul Nielsen orienterer fra deltagelse i årsmøde i Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmers.

Max Munch fortalte om mødet, fremhævede søndags workshop, over emnet, ”Samtale om dåb, hvorfor syntes vi dåben er vigtig”, generelt en spændende oplevelse, skønt afviklingen af selv årsmødet lørdag, var noget langvarigt.

Poul Nielsen fortalte om kirkeminister Bertil Haarders indlæg, som blandt andet opfordrede til højere dåbstal og lavere kirkeskat. Deltog i workshop med emnet ”Troens mange stemmer. Samtale i menighedsrådet om tro og kristendom”, en givende workshop.  Opfordrede til at vi måske med oplæg fra præsterne tager emnet op ved vore møder.

Generelt nogle spændende dage, som vi opfordrer andre til at deltage i.

 

  1. Siden sidst v. præsterne, formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge, medarbejderrepræsentant samt udvalg.

 

Børge Jensen: God højskoledag 2. maj. I gang med konfirmand indtegning. Der er 3 hold.

Poul Nielsen: Energisyn i sognehus. Granit søjler, som vi tidligere har haft på dagsorden. En lokalmand Tommy Beck, arbejder på at få den flyttet til vores område, med vore opbakning, ansøægning herom afleveres torsdag til kommunen.  Oplæste takkekort fra Fillip Mårud efter guldbryllups hilsen.

Har fået opfordring fra provstiudvalgets formand til gave til den afgående provst Hanne Hjørlund, det tilslutter vi os, 200 kr.

Tove Wraa: Prøvetidssamtale med ny kirketjener, ønsker flere timer, der aftales deltagelse i relevante kurser.

Henning Søby: Påtalte malingsproblem med radiator i koret, dette skal udbedres.

 

  1. Kommende arrangementer.

29.9. Sogneaften, med Mads Gram, emne: Rejseoplevelser (Nepal/Cambodia)

25.11. Sogneaften, med Søren Ryge, emne: Skæve eksistenser.

 

  1. Orientering om kommende personaleudflugt til Støvring Enge. Poul Nielsen fortalte at det sker den 17.6.

 

  1. Konstituering af Sognepræst Ruben Lysemose (i Anne Bækgaards stilling) 1/7 – 30/9 – 2016.
  2. Eventuelt. – ingen bemærkninger.

Ref: Max Munch

 

Poul Nielsen                                                              Tove Wraa                                    Tine Rasmusen

 

 

Ulla Beck                                                                     Else Holm                                      Henning Søby

 

 

Børge Jensen                                                            Max Munch