Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde d 10/9 2015

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk, Årslev og Hørning Sogne.   3/9 – 2015.

 

Der er afholdt kirkegårds bestyrelsesmøde torsdag den 10. september kl. 15,30 i Sognehuset.

Afbud:

Fraværende: Ole Rygaard

Ann Britt Møller deltog i mødet.

Dagsorden:

  1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde den 16/5 – 15.

Bestyrelsens beslutning. Godkendt og underskrevet

  1. Godkendelse af dagsorden.

Bestyrelsens beslutning. Godkendt

  1. Set og sket siden sidst ved Ledende graver Ann Britt Møller.

Nedlagt gravsteder i Årslev, hæk klippet, nye planter, hæk klippet i Hørning, provstesyn i Essenbæk, fredede gravsten flyttet frem på plænen, Preben på 4 dages grandækningskursus. En person ansat til hjælp til grandækning.

  1. Vedr. Budget 2016. Følgende anlægsarbejder er godkendt af Provstiudvalget.

Beplantning ved dige på Essenbæk Kirkegård. Kr. 45.000.00

Udskiftning af hække på alle 3 kirkegårde. 50.000.00

Godkendt på budget 2016

  1. Eventuelt.

Aflæsning af forbrugsmåler i de tre kirker.

  1. Næste møde.

Onsdag den 2. december kl. 12.30 i Essenbæk sognehus