Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde d. 3/3

Kirkegårdsbestyrelsen for Essenbæk – Årslev og Hørning Sogne.
Der er afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 3. marts kl. 17.00 i Årslev Præstegårdsstue.

Afbud: Max Munch

Ledende graver Ann Britt Møller og graver medhjælper Ole Rygaard deltog i mødet.

Referat.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste møder.
Bestyrelsens beslutning. Godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsens beslutning. Godkendt

3. Besigtigelse og stillingtagen til om der skal sås græs på de tomme gravsteder på Årslev Kirkegård (på nordsiden ved kapellet)
Bestyrelsens beslutning. Forslaget blev vedtaget. En del af området skal benyttes til mulighed for plade i plæne. Årslev menighedsråd laver et tillæg til deres kirkegårdsvedtægter. (se bilag)
4. Ledende graver orienterer om ”set og sket” siden sidste møde.
Udløbende gravsteder er nedlagt og træer er beskåret i Essenbæk.
Man er påbegyndt at fjerne gran og omkring uge 11 plantes stedmoder.
Der er købt ny plæneklipper, den gamle er gået med i bytte.
5. Formanden orienter om den økonomiske situation ved udgangen af 2014.

Poul Nielsen gav en orientering.
6. Eventuelle ønsker/anskaffelser m.v. som skal medtages ved budgetlægningen for 2016.
Bestyrelsens beslutning. Der medtages 10.000 kr. i budgettet i 2016.

7. Virring Menighedsråd v. Kurt Schneider, forespørger om hjælp ved begravelser/bisættelser, såfremt begge Virrings gravere er sygemeldte.
Bestyrelsens beslutning. Dette aftales graverne imellem.

8. Introkursus for nyansatte i Folkekirken den 30. april 2015. Program forelagt på mødet.

9. Eventuel deltagelse i kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 18. marts 2015.
Bestyrelsens beslutning. Der deltager ingen.

10. Eventuelt. Intet at berette.

11.Næste møde d. 8. april kl. 17.00 i Essenbæk Sognehus, fra 18.00-18.30 serveres der en bid brød.

referent Berit Schneider Mogensen

Med venlig hilsen
Poul Nielsen

Godkendt og underskrevet d. 8. april 2015

Poul Nielsen

Poul Anker Kjærggard Anette Gaardsted

Poula Kristensen Berit Schneider Mogensen