Referat fra Forretningsudvalgsmøde d. 2/6 2015

Krogsager 8/6-15

 

 

 

Der er afholdt F.U. møde den 2. juni, i Essenbæk sognehus

 

Afbud Henrik Hansen

 

Referat:

 

  1. Godkendelse af dagsorden.: Et nyt punkt. 4A. gave til Kirkens Korshær i Randers

 

  1. Inger Lise Grams 25 års jubilæum.

Beslutning.: Menighedsrådene inviterer alle i de 4 sogne som ønsker at hilse på Inger Lise Gram, til festligt samvær i Sognehuset, umiddelbart efter 10.30 gudstjenesten d. 30.08.15, i Essenbæk kirke.

Bespisning, noget lig indvielsen af sognehuset. Inger Simonsen bestiller mad v. Assentoft slagter. Vi regner med ca. 120 personer.

Inger og Lene sørger for bordopstilling og pynt. Jens Ole Johansen er tovholder for festens afvikling og omtale i kirkebladet.

 

  1. Omdeling af kirkebladet.:

Beslutning.: Fastholder nuværende omdeler.

 

  1. Studietur for ansatte og menighedsrådsmedlemmer i de 4 sogne i 2015 og 2016

Beslutning.: På grund af sammenfald af datoer, bliver der ingen studietur i 2015. Hørning vil forsøge at lave en aftentur i forsommeren 2016, og en festmiddag som afslutning på vores valgperiode i efteråret 2016.

 

4A   Gave til Kirkens Korshær i Randers

Beslutning.: Solveig Schultz fra Kirkens Korshær i Randers har været ude i vores nørkleklub og fortælle om Randers korshærs arbejde. Der blev bland andet oplyst, at der for tider er 106 hjemløse i Randers. Vores 4 sogne giver hver 500 kr. til støtte for Kirkens Korshær.

Inger Lise Gram giver Christian Kirk besked, så pengene bliver overført hurtigt.

 

  1. Eventuelt

Næste møde i F.U. 12. november kl. 19.00, Essenbæk indkalder.

 

Referent Kaj Nielsen

 

Venlig hilsen

Kaj Nielsen