Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

24. august 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                        Blad nr. 22.                                       […]

8. august 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. august 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4. På dagsordenen […]

24. august 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                                        Blad nr. 22.                                       […]

8. august 2017

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 8. august 2017 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Inger Lise Gram, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 4. På dagsordenen […]