Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

13. februar 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under dagsordenens punkt 3, 6 og 7. Godkendelse af dagsorden. Punkterne 3, […]

13. februar 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith, formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under dagsordenens punkt 3, 6 og 7. Godkendelse af dagsorden. Punkterne 3, […]