Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

14. august 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. august 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af punkt 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden […]

14. august 2018

VIRRING MENIGHEDSRÅD Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. august 2018 kl. 19.00 i Sognehuset. I mødet deltog: sognepræst Søren Peter Villadsen, graver Heine Bonde Smith (medarbejderrepr.), formand Jens Ole Johansen, Jens Erik Frisk Nielsen, Kurt Schneider, Brenda Thorup samt Lars Torstensson. Regnskabsfører Christian Kirk deltog under behandlingen af punkt 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden […]