Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

30. november 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                    Blad nr. 26.                                      Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 30. november 2017, kl.17.45. Afbud: Inger Lise Gram                                         Fraværende.         […]

12. oktober 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                            Referat fra ordinært menighedsrådesmøde Regnskabsfører Chr. Kirk deltager i mødet.       Afbud: Søren Peter Villadsen, Anette Gaardsted Dagsorden Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 10A Ritual i Hørning (Årslev) Menighedsrådets beslutning. Godkendt.   Forelæggelse af regnskabsrapport for 3. kvartal 2017 er udsendt. v. regnskabsføreren. Fortsat manglende budgettal, ændres ikke . Overskud […]

30. november 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                    Blad nr. 26.                                      Referat fra ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 30. november 2017, kl.17.45. Afbud: Inger Lise Gram                                         Fraværende.         […]

12. oktober 2017

Essenbæk – Årslev – Hørning Menighedsråd.                                            Referat fra ordinært menighedsrådesmøde Regnskabsfører Chr. Kirk deltager i mødet.       Afbud: Søren Peter Villadsen, Anette Gaardsted Dagsorden Godkendelse af dagsorden. Tilføjet pkt. 10A Ritual i Hørning (Årslev) Menighedsrådets beslutning. Godkendt.   Forelæggelse af regnskabsrapport for 3. kvartal 2017 er udsendt. v. regnskabsføreren. Fortsat manglende budgettal, ændres ikke . Overskud […]