Sogneeftermiddagsmøder i Årslev

Vi holder hyggelige sogneeftermiddage med kaffe og efterfølgende oplæg til en snak ved en af vore præster 


Mødedatoer i Årslev:

  • Onsdag 22. januar kl. 14.30: Viggo og Britta Madsen, Stampenvej 9
  • Onsdag den 26. februar kl. 14.30: Annette Gaardsted, Gl. Krovej 9

Alle er velkommen

Årslev Kirke