Sogneeftermiddagsmøder i Årslev

Vi holder hyggelige sogneeftermiddage med kaffe og efterfølgende oplæg til en snak ved en af vore præster 


Møde datoer i Årslev:

Brita og Viggo Madsen, onsdag d. 25. september kl. 14:30.

Helga Sørensen, onsdag d. 23. oktober kl. 14:30

Birthe Pedersen, onsdag d.20. november kl 14:30

Alle er velkomne!
Årslev Kirke