Sogneeftermiddagsmøder i Årslev

Vi holder hyggelige sogneeftermiddage med kaffe og efterfølgende oplæg til en snak ved en af vore præster.

Møde datoer:

27. Marts. Hos Annette Gaardsted, Gl. krovej 9

———————————————————————

Vi holder ferie og starter op igen i september 2019

Alle er velkomne!

Årslev Kirke